KODU-kerho

KODU-kerho tarjoaa Salossa perusopetuksen piirissä oleville lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua peliohjelmointiin. Kerhohanke on toteutettu yhteistyössä Salon kaupungin kerho- ja iltapäivätoiminnan kanssa  sekä opetustoimen tvt-ryhmän kanssa. Tärkeänä osana hanketta ovat myös Salon AMK:n opiskelijat, jotka toimivat kerho-ohjaajina.

Kerhossa oppilaat pääsevät kehittämään tietotekniikan perusvalmiuksia ja soveltamaan niitä. Ohjelmointitaitoja opetetaan uudella, havainnollisella ja peruskoululaisia kiinnostavalla tavalla. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien tietoteknisten taitojen omaksuminen ja kehittyminen. Lisäksi hankkeen avulla pyritään uudistamaan oppimisympäristöjä.

Kerhoja pilotoitiin keväällä 2013 kolmessa alakoulussa ja lukuvuonna 2013-2014 toimintaan haetaan mukaan uusia kouluja.

Kokemukset keväältä 2013 olivat varsin rohkaisevia. Tässä muutamia kerhoon osallistuneiden oppilaiden kommentteja:

”Kerho oli mukava, koska siinä sai tehdä oman maailman ja vaikka pelata sitä kaverin kanssa. Oli hieno päästä kerhoon ja kokeilla uusia asioita. Pelin hienous oli myös se sillä siinä sai olla niin luova kuin halusi.”

”Kodu on tosi kiva. Olen ollut jokaisella kerralla. Luulin ensin, että se on vaikeeta, mutta se olikin tosi helppoa. Olen onnellinen, kun pääsin mukaan Kodu-kerhoon.”

kodu muokattu