Käytänteet

Seuraavassa listassa esitellään hyviä käytänteitä sovellettavaksi omalle oppitunnillesi. Voit vaihtaa käytänteen aihetta ja miettiä, sopisiko käytänteen idea sinun opetukseesi ATK-luokassa. Opetushallitus on määritellyt alakoulun aikana saavutettavat TVT-taitotasot (sivun alareunassa). Käytänteet on jaoteltu aihealueittan sen mukaan, mitä TVT-aluetta oppitunti erityisesti harjoittaa. 

A )   KÄYTÄNNÖN TYÖTAIDOT

Aiheen esittely kuviin nojautuen
Mainos tiivistää ydinasian
Sähköisen viestinnän harjoitus (vaatii sähköpostin oppilaille)
Säätiedot Eurooppa (5-6 lk)

B )   TIEDONHALLINTATAIDOT

Väittely
Arvion kirjoittaminen
Edelfelt-näyttelyyn Ateneumiin, erilaista tiedon hankintaa, niiden vertailua sekä esityksen kokomista päätöksenteon tueksi
Mielipidekysely (4-6 lk)
Musiikon klassikot -esitelmä (5-6 lk)

C )   YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT, TIETOTURVA JA ETIIKKA

Projektityö: Maailman meret (3h)
Kuvamanipulaatio