Esiopetus mukana sivuilla

Linkit välilehden takaa/pudotusvalikosta löytyy nyt myös Salon varhaiskasvatuksen linkit tukemaan nuorimpien oppijoiden taivalta. Vaikka osa materiaalista on vielä muokkauksessa, kannattaa käydä katsomassa, mitä sieltä löytyy.

Mukavaa kesän jatkoa!

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Office365 tutuksi

Sivuilla on nyt julkaistu linkki salolaisille opettajille (ja oppilaillekin) O365-opasvideoihin. Toivottavasti tämä saa opet innostumaan ja työkalut kayttöön. Toiveita ja palautetta videoista voi antaa ko. blogissa.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

iPad-kirja luettavissa

iPad-vinkit sivuilla on linkki OPH:n rahoittaman hankkeen myötä syntyneeseen kirjaan, jossa kerrataan kokemuksia ja vinkataan hyväksi havaituista kokemuksista.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tabletit loivat monipuolisemman oppimisympäristön

Hankkeemme (”Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä”) loppuraportti on jätetty. Paljon saimme aikaan: keräsimme kokemuksia iPadeista, loimme yhdessä tietohallinnon kanssa mallin rakennettaville langattomille verkoille ja tiedotimme kaupungin kouluja, vaikka tänne sivuille se ei aina päätynytkään.

Hyviä kokemuksia kerättiin sähköiseen kirjaan, jota tullaan kevään aikana jakamaan kouluille, joissa iPadejä on. Tämä kirjanen toimii myös vinkkinä niille kouluille, jotka miettivät tablet-laitteiden hankkimista.

Myös BYOD-kulttuuria saimme edistettyä. Uskon tämän ottavan suurempia askeleita langattomien verkkojen yleistyessä kaupungissamme.

Mukavaa alkavaa kevättä.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Hankekuulumisia

Hanke lähenee loppuaan. Laitteet ovat kovassa käytössä, vaikka Marian koulun remontti hidastaakin ko. yksikön osalta tietyin osin eteenpäin viemistä. Tänä syksynä alkanut Osuma!-hanke kouluttaa opettajia Auranmaalla ja Salossa niin BYOD:n kuin iPadienkin saralla. Erittäin innostunut ja positiivinen ilmapiiri vallitsee.

Hankkeen osalta juuri näillä hetkillä pääsemme kokeilemaan tovi sitten Suomeen saapunutta VPP-mallia App-hallintaan ja -hankintaan. Samalla myös pääsemme kokeilemaan jo toista MDM-ohjelmaa: Merakin jälkeen vuoron saa OS X – server.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

iPad2 + iOS8 – ODOTA

Lyhyestä virsi kaunis eli älä vielä päivitä, vaan odotellaan kokemuksia. Osassa kouluista tuo iPad2 käytössä, joka ei oikein jaksa uusinta käyttöjärjestelmäpäivitystä pyörittää.

Muuten ”tabletti-hanke” etenee, ja syksyllä hankkeen oppilaitoksissa laitteeta lähtevät kiertämään useammissa luokissa. Myös ohjeistus valmistuu lukukauden loppuun mennessä. Ohjeistusta luvassa BookCreatorilla tehtynä!

Tsemppiä!

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

iPadit koululla ja käytössä!

Vihdoin viime kuussa saimme tabletit oppilaskäyttöön. Opettajat olivat tutustuneet laitteisiin pitkin alkuvuotta. Vaikka alussa onkin aina pientä säätöä, niin nyt on käsinkosketeltavaa hyörinää ja pörinää laitteiden ympärillä.

Opettajat ovat työstäneet tekniikkaa eli ID:eitä, langatonta verkkoa yhdessä tietohallinnon kanssa ja tietenkin pedagogista puolta. Kaikki ei aina suju kuin tanssi, mutta kyllä perusvalssi sujuu jo kaikilta.

Vaikka laitteet eivät saa olla itse tarkoitus, niin kyllä modernilaitekanta luo aitoa motivaatiota. Tabletit eivät vielä korvaa pöytäkoneita, eikä tarvekaan ole, mutta kosketuksen kanssa toiminen on luontevaa. Tämä on tunnustettu fakta. Keräämme OPH:n rahoittaman hankkeen avulla tämän vuoden aikana kokemuksia aina päiväkodin pienistä oppijoista peruskoulun päättäviin oppilaisiin. Kokemuksia tuodaan esille näillekin sivuille., kuten olenkin maininnut aiemmin. Mukana meillä on myös erityisopetuksen oppilaita ja henkilökuntaa.

Tulevasta vielä sen verran, että hankkeen aikana luodaan myös mallia miten ottaa iPadit käyttöön nollasta koululla, ja toki kerätään vinkkejä siitä mitä niillä oikein kannattaa tehdä. Tämä kootaan kirjaseksi.

Innostavaa kevättä kaikille!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä

Alkaneena syksynä Salon tvt-ryhmä sai mieluisaa postia, kun opetushallitus ilmoitti hyväksyneensä hankehakemuksemme. ”Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä”-hanketta koordinoi ryhmämme ja tarkoituksena on tarkastella mitä saamme irti pinnalla olevasta tablettitrendistä.

Olennaisena osana on myös tutustua, ja tutustuttaa hankkeessa mukana olevia kouluja, BYOD-ajatukseen (bring your own device). Olisiko mahdollista käyttää taskun pohjalla olevaa älypuhelinta/omaa tablettia osana opetusta.

Hankkeessa mukana ovat Kärävuoren päiväkoti, Marian koulu (alakoulu) ja Armfeltin koulu (yläkoulu). Hankkeen tavoitteena on myös pohtia miten Salossa tietotekniikkaa tuodaan lisää opetukseen/osaksi sitä.

Hankkeen edistymistä voi myöhemmin seurata näiltä sivuilta.

Ohessa eräs tapa tuoda tabletit luokkaan:

http://www.hs.fi/kotimaa/Lapset+tekev%C3%A4t+kosketusn%C3%A4yt%C3%B6ll%C3%A4+itse+aapisensa+Savonlinnassa/a1377840863138

cialis 10mg

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Välipala/ajatus

Huomioikaamme tämä myös:

http://www.hs.fi/paivanlehti/#kotimaa/K%C3%A4nnyk%C3%A4t%C3%B6n+koulup%C3%A4iv%C3%A4/a1359957839085?jako=74b634181d3c282e572748b078e56daa

-Tuomas

buy cialis online no prescription canada

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Keskustelua TVT:stä

Eilisistä uutisissa (http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suomi-jaa-jalkeen-digitaalisessa-opetuksessa/618974/) nousi esiin tutut teemat tvt:n osalta eli laitteistoa löytyy kouluilta, mutta niiden käyttö on valitettavan vähäistä. Kollegan toisaalla esittämän mielenkiintoisen kommentin esitänkin kysymyksenä:

”Voiko tvt:tä hyödyntää ilman valmista (ts. maksullista) digitaalista materiaalia?”

Mielestäni voi, ja tätä pyrimme tälläkin sivustolla jaettavalla materiaaleilla edesauttamaan.

-Tuomas

buy cialis soft tabs
Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Miten TVT:tä tuodaan uuteen OPS:iin?

Uuden opetussuunnitelman perusteiden oppiainetyö on käynnistynyt. Työryhmät on nimetty kuhunkin oppiainekokonaisuuteen, ja hieman laajemmaltikin. Äidinkieli ja matematiikka ovat saaneet omansa, kuten myös oppimiskäsitykset ja oppimisen tukikin. Yksi joukosta kuitenkin puuttuu: tieto- ja viestinätekniikan työryhmä.

Voi olla, että tvt huomioidaan jokaisen työryhmän sisällä. Toisaalta niinkin voi käydä, että jokainen työryhmä huomioi ko. kokonaisuuden osaltaan ja yhteinen kokoava näkemys jää saavuttamatta. Tämä olisi harmillista, sillä kentän ääniä kuunnellessa vääjämättä mieleen nousee tuntemus jo koetusta tilanteesta. Kaikissa oppiaineissa huomioitavia läpäisyperiaatteella oleva sisältöjä ei loppujen lopuksi huomioida riittävästi.

Toivoa kuitenkin sopii, että olemme menossa kohti yhtenäisempää pakettia. Oppilaiden kannalta uskon tämän olevan tärkeää. Asian tärkeys korostuu, kun ajattelemme asiaa oppilaiden tasavertaisuuden kautta. Jämptisti asemoituna uuteen OPS:iin tvt antaa niitä paljon kaivattuja tulevaisuuden kansalaistaitoja oppilaille, kuten monesti on ääneen lausuttukin.

-Tuomas

P.S. Milloin koulu on valmis sallimaan älypuhelinten käytön oppitunneilla? Onko tähän tarvetta vai vaarantaako tämä oppilaiden yhdenvertaisen aseman?

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Mielenkiitoisia ajatuksia

Tässä linkki mielenkiintoisiin ajatuksiin, joita voidaan pitää erittäin ajankohtaisina. Esille nousee omasta mielestäni  asia, joka on liiaksikin unohdettu: ”Opettaja ei jaa vain tietoa, vaan myös taitoja ja valmiuksia, ja ne pitää opettajan itse osata. Tämä ehkä otetaankin jo huomioon opettajankoulutuksessa, mutta kestää kauan, ennen kuin muutos siirtyy käytäntöön.

Henkilöstön täydennyskoulutus puolestaan vaatii rahaa, mikä kunnissa on tiukassa.”

http://www.ts.fi/erikoissivut/suomen+kuntotesti/433952/Rehtori+Koulu+laahaa+pahasti+perassa

Tämän tiukan taloustilanteen keskellä tulisi pitää mielessä, että tulevaa osaajasukupolvea koulutetaan nyt.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Ajatuksia OPS:n perusteluonnoksesta TVT:n osalta

Oppiminen tulee jatkossa vaatimaan erilaisia tiedonrakentelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä yhteisöllistä toimintaa yhdessä kommunikoiden eri medioiden/tietolähteiden kanssa. Tämän mahdollistaa tietotekniikan luonteva käyttäminen osana oppimista.

Tiedonrakentelu- ja ongelmanratkaisutaidot vaativat oppilailta ja opetuksen toteuttajilta uudenlaista suhtautumista opiskeltavaan asiaan. Pitkään puhuttu muutos kohti konstruktivistisempaa tiedon omaksumistapaa täytyy jalkauttaa osaksi oppilaitosten arkipäivää. Tämä voidaan toteuttaa ohjaamalla oppilaita kohti entistä taidokkaampaa tiedontulkintaa ja lähdekritiikkiä. Suunnatessamme katseet kohti tulevaisuuden koulua on selvää, että tieto- ja viestintätekniikka pitää nivoa tiiviimmin osaksi jokapäiväistä opetusta. Tästä OPS:n perusteluonnos linjaa seuraavasti: ”…perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on oppilaan aikaisempiin tietoihin, taitoihin, tunteisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa päämääräsuuntautunutta toimintaa. Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.”

Yhteisöllinen kommunikointi, ts. kommunikointi opetuksessa eri toimijoiden ja tietolähteiden kanssa, vaatii ajan tasalla olevat laitteistot. Ajan tasalla oleville laitteille tulee olla niille suunniteltuja ja OPS:n tavoitteita vastaavia sisältöjä huomioiden toki oppilaat ja opetuksen järjestäjät osaltaan sisältöjen tuottajina. Miten tähän päästään? Satsaamalla isosti tieto-ja viestintätekniikkaan laitehankinta puolella ja kouluttamalla henkilökuntaa.

Isosti satsaaminen voi tarkoittaa montaa asiaa. Sen tulisi tarkoittaa ainakin ajan tasalla olevasta laitekannasta huolehtimisesta ja oppimisympäristöjen koordinoitua käyttöä. Salon kohdalla tietohallinto huolehtii laitekannasta ja sen ylläpitämisestä. Tällä hetkellä oppimisympäristöjen koordinoidusta käytöstä ei vastaa kukaan. Koulut kulkevat omia polkujaan. Saloon tulisi luoda yhteinen näkemys siitä miten oppimisympäristöjä jatkossa käytetään ja miten siirrytään käyttämään hallitusti yhteistä sähköistä oppimisalustaa. Tässä työssä TVT-ryhmä haluaa olla suuntaviivoja piirtämässä.

-Tuomas

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Taustaa

Ennen kuntaliitosta Salossa toimi 15:n koulun atk-vastaavista koottu ydinryhmä, jonka tavoitteena oli kehittää opetusverkkoa, sen toimintoja ja laitteistoa. Kuntaliitoksen jälkeen keskityttiin saamaan usean eritasoisen koulun laitteistoa tämän päivän tasalle ja ydinryhmä jäi tauolle. Kunnes keväällä 2011 kentältä kuului että tarvetta tvt-hankkeelle olisi; osa opettajista toivoi opastusta laitteiden käyttöön, vinkkejä käytännön opetustilanteisiin ja neuvoja missä aineissa ja miten av-laitteita voisi käyttää.

Tähän haasteeseen vastasimme kutsumalla Kickoff –tilaisuuteen asiasta kiinnostuneet opettajat kaikista Salon kouluista. Innokkaista opettajista valittiin ryhmän jäsenet ja syksyllä 2011 alkoi projekti, joka jatkuu edelleen. Tämän projektin tuloksena on saatu koottua tvt.salo.fi –sivusto, joka on tarkoitettu opettajille, oppilaille ja oppilaiden vanhemmillekin. Palaute –sivulta voi lähettää tvt-ryhmälle vinkkejä ja linkkejä miten tvt-opetusta teidän mielestänne voisi jatkossa kehittää.

Etusivun ensimmäiseen lauseeseen kiteytyy hyvin tvt-opetuksen tärkeys niin opettajan kuin oppilaankin kannalta:

 ”Tieto- ja viestintätekniikan mielekäs pedagoginen opetuskäyttö on tasa-arvokysymys. Jokaisella on oltava oikeus oppia tasa-arvoisesti TVT:n perustiedot ja -osaaminen perusopetuksen aikana tulevaa työelämää ja jatko-opintojaan varten.” ote OPH:n Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä  

Jaana

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

TVT innostaa oppilaita

Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen opetuksen välineenä on nykypäivää. Arjen todellisuutta on kuitenkin se, että opettajilla on hankaluuksia pitää langat käsissään kokonaisen ATK- luokassa vietetyn tunnin ajan. Suurin osa opettajista tietää, että omaan oppiaineeseen löytyy todella hyödyllisiä TVT-sovelluksia, kunhan vaan opettelisi käyttämään. Parhaimmillaan TVTn hyödyntäminen on silloin, kun oppilaat luovat itselleen tietorakenteita opeteltavasta asiasta nojautuen näkemäänsä tai kuulemaansa. Toisaalta pahimpana uhkakuvana on, että oppilaalle jää oppitunnista mieleen vain epätoivoisen opettajan yritykset saada TVT- välineensä toimimaan.

Jokaisen opettajan tulee rakentaa oma ”kultainen keskitiensä TVTn käyttöön”. Opettaja kantaa myös vastuuta siitä, että nuoret oppivat perustaidot. TVTn käyttö ei ole itse tarkoitus, vaan sitä käytetään apuvälineenä. Tämä tuppaa unohtumaan nuorilta, kun vieraillaan ATK- luokassa. Joskus tämä taitaa unohtua toki myös opettajalta.

Opettajan kannalta keskeinen sana liittyen TVTn käyttöön on kehittäminen. Jo pelkästään omien taitojen ylläpitäminen vaatii kovasti töitä, koska TVT muuttuu todella nopeasti. Uusien taitojen opetteleminen on parhaimmillaan innostavaa ja motivoivaa, mutta kun homma ei luonnistu, niin olo saattaa olla epätoivoinen. Tämä sivusto on tarkoitettu kaikentasoisille TVT- käyttäjille. Toivottavasti jokainen löytää apua ja vinkkejä oman opetuksensa kehittämiseen.

t: Arttu

 

cialis online
click to investigate
Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Yhteistyöllä toimiva TVT

Yhteistyö on usein avainsana, varsinkin kun pitäsi saada paljon aikaiseksi. Kentältä kuulee kommentteja, ettei tvt-homma edisty! Nyt opettajilla ja miksei myös huoltajilla ja oppilailla hyvä tilaisuus tarttua yhdessä tähän savottaan. Miten sitten voisit tukea ja kehittää Suomen piilaakson – Salon kaupungin – peruskoulujen tieto- ja viestintätekniikan osaamista niin että tulevat diginatiivit olisivat osaavia, innokkaita ja luovia nuoria halliten moderneja osaamisalueita. Ehkä tulevia rovioita luoden uusia kansainvälisiä yrityksiä nykyisen sinivalkoisen viisikirjaimisen vetäessä henkeä.

Yksinkertaisin on tehostaa kouluissa ja kotona tapahtuvaa lasten tietokoneiden ja erilaisten päätelaitteiden hyötykäyttöä. Nyt on tärkeätä löytää hyviä mielenkiintoisia ja kehittäviä nettisivuja, joilta nuoret nappavat tietoja, taitoja ja osaamista ja ovat PISA-tutkimusten valossa maailman parhaita oppilaita joilla lisäksi on modernit tvt-taidot arjen työkaluina.

Siispä lähetä peruskoulun oppilaille sopivia mielenkiintoisia nettisivulinkkejä meidän yhteiseen edu.tvtlinkit@salo.fi -sähköpostiin ja mahdollistat monen kokeilevan ja oppivan linkkisi avulla.

Yhteistyöllä Salon koulujen tvt-osaaminen paranee ja … Kiitos kaikille aktiiviselle jo nyt ennakkoon.

P.S. Samalla nuorille löytyy muutakin mielekästä tekemiestä kuin yökaudet pelaaminen!

terv. laku, projektikoordinaattori 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Verkostot antavat potkua toimintaan

Verkostoituminen auttaa – näin kuulee usein sanottavan. Tässä Salon kaupungin koulutoimen TVT:n kehittämisprojektissa oli monilla aluksi ”pallo hukassa”. Tehtävää olisi vaikka kuinka. Mistä aloittaa tai mistä se kuuluisa punainen lanka. 

Onneksi nettisurffailu ja verkostoituminen esim. Tampereen TVT-yksikön kanssa auttoi löytämään langan pään. Nyt ongelmana on löytää aikaa ja käydä tutustumassa muiden keksimiin pyöriin ja sitä kautta hahmottaa koko tilannetta. Vähitellen myös Salon TVT:n langan väri on kirkastunut.

Ilmassa on paljon kysymyksiä kuten: lisää rautaa, mitkä ohjelmaversiot, Microsoft vai Open Source, millä ohjelmilla, mitkä perustehtävät, miten sosiaalisessa mediassa, entä mobililaitteet, oppilas osaakin enemmän kuin opettaja, aikaa ei millään riitä, mistä sopivia atk- tai nettiohjelmia, ATK-luokassa ei ole vapaita tunteja tarpeeksi, jokin tietokone ei toimikaan halutusti…

Esimerkkejä ongelmista löytyy runsaasti. Näihin kaikkiin emme tässä projektissa löydä vastauksia. Tavoitteena on yhtenäistää toimintaa niin, että jokainen alakoulun opettaja, oppilas ja myös kotona huoltaja tietäsivät, mitä TVT-taitoja pitäisi hallita kun siirrytään alakoulusta yläkouluun. Aluksi tavoitteet varmaan ovat joidenkin mielestä liiankin alkeellisia. Hyvä näin, sillä silloin opettaja voi ryhmänsä kanssa jatkaa omaa latuaan eteenpäin – ehkä löytäen täältä uusia hyviä pikku käytäntöjä toimintansa tueksi. Monille opettajille ja oppilaille tämä sivusto voi kuitenkin selkeyttää tilannetta. On tavoitteita, tehtäviä ja niihin määriteltyjä TVT-elementtejä ja vielä selkeät kuvalliset ohjeetkin. Kun vielä mukaan kerätään joitakin oppilaiden töitä mallisuorituksiksi alkaa konkreettinen kuva hahmottua.

Isommassa kuvassa tavoittelemme näiden käytänteiden siirtämistä tulevaan 2014 käynnistyvään uuteen OPSiin. Näin voidaan varmistaa, että jokainen alakoulun oppilas omaa kohtuulliset TVT:n perustaidot siirtyessään yläkouluun. Nämä taidot tähtäävät tehokkaampaan oppimiseen ja tulevaisuuden työelämän TVT-taitovaatimuksiin.

Toivottavasti tämä osaltaan auttaa Saloa pysymään vähän lähempänä high tech- ja koulutusimagoaan. Tähän projektiryhmä on sitoutunut. Tehtävää on valtavasti ja siihen tarvitsemme koko kentän rakentavaa tukea.

terv. -laku-

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

tvt.salo.fi sivusto on avattu testikäyttöön

Salon kaupungin koulujen yhteinen TVT-kehittämishanke on tänään 8.12.2011 nytkähtänyt askeleen eteenpäin, kun Louhen webhotellista varattiin www.tvt.salo.fi alidomaintila ja sinne asennettiin Word Press julkaisujärjestelmä alustaksi.

Tänne kerätään koulujen käyttöön erilaista tietoa kuten:
– hyödyllisiä opetuskäytänteitä eri luokka-asteille ja oppiaineisiin
– niihin määriteltyjä TVT-taitojen oppisisältöjä
– näille mm. ilmaisohjelmille tehtyjä ohjevihkosia (Screen Shot Manuals)
– malleja miltä voisi näyttää sopiva tehtävä ratkaistuna

Lisäksi sivuille rakennetaan linkkigalleria, jonne jokainen opettaja voi suositella itse hyväksi kokemiaan netissä vapaasti käytössä olevia opetus- ja hyötyohjelmien linkkejä pienellä ohjeistuksella.

Tämän sivuston blogin kautta pyrimme myös kertomaan kulloinkin ajankohtaisia asioita kaikkien koulujen niin opettajien kuin oppilaidenkin TVT-aktiivisuuden edistämiseksi. Nämä sivut ovat tietenkin myös avoimet kotien huoltajille, jotka näin voivat tukea ja ohjata nuortaan käyttämään tietokonetta koulutyössä tehokkaasti – ei vain pelaamiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen.

alkuterveisin Laku
Jari Laakkio projektikoordinaattori

Tallennettu kategorioihin Apuohjelmat, ATK hallinto, Nettivinkki, Tietoturva, Yleinen | Jätä kommentti