Alakoulu 1-6

Läppäri on usein osa koulutyötä

Näillä sivuilla on peruskoulun oppiaineiden, oppimikokonaisuuksien ja teemojen nettilinkkejä. Näiden avulla parannetaan oppilaiden oppimista, opettajien opettamista sekä tiedon monipuolisuutta, havainnollisuutta ja ajantasalla oloa. Linkin on ensin jaoteltu alakoulun ja yläkoulun välillä ja sitten ryhmitelty oppiaineiden mukaan. Osa linkeistä voi olla myös useammalla alasivulla.

Tärkeänä osana tämän linkkisivuston kehittämisessä ovat käyttäjät – erityisesti opettajat. Toivommekin Teidän lähettävä hyviä linkkejä meille jotta sivusto kehittyisi, pysyisi ajantasalla ja näin palvelisi parhaalla tavalla Salon peruskouluissa kouluissa tapahtuvaa oppimista. Vinkit voi lähettää sähköpostilla edu.tvtlinkit@salo.fi -osoitteeseen. Mielellään kommenttien kanssa (aine, luokka-aste, idea/pointti)!