Tervetuloa

TVTn käyttö on nykypäivää koulussa.

”Tieto- ja viestintätekniikan mielekäs pedagoginen opetuskäyttö on tasa-arvokysymys. Jokaisella on oltava oikeus oppia tasa-arvoisesti TVT:n perustiedot ja osaaminen perusopetuksen aikana tulevaa työelämää ja jatko-opintoja varten”  

(OPH:n Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä tilannekatsaus toukokuu 2011)

Tämä on Salon kaupungin perusopetuksen Tieto- ja ViestintäTekniikan sivusto. Sivuston tavoitteena on tehostaa, yhtenäistää ja modernisoida salolaisten nuorten koulussa tapahtuvaa TVT-oppimista. Sivusto on tarkoitettu kolmelle käyttäjäryhmälle:

  • Opettajille
    Sivusto tarjoaa opettajille materiaali- ja vinkkipankin opetuksen tueksi. Täältä löytyvät myös alakoulun TVT-osaamisen kriteerit, jotka oppilaan olisi hyvä osata, kun hän siirtyy 6. luokalta yläkouluun. Ne on koottu oppilaan TVT-suorituskortteihin, joiden avulla tiedot ja taidot kirjataan osaamiseksi.
  • Oppilaille
    Sivusto kertoo, mitkä TVT-taidot olisi syytä hallita peruskoulun 6. luokalta yläkouluun siirryttäessä. Sivustolta löytyy linkkejä oppiainekohtaisesti itseopiskeluun ja oppimisen tueksi.
  • Vanhemmille
    Vanhemmat voivat ohjata nuoria koulun ja arkielämän kannalta hyödyllisten taitojen opiskeluun sivuston avulla.

Tämän sivuston tärkeimpiä työkaluja on vuorovaikutteisuus! Toivomme palautetta liittyen sivuston rakenteeseen ja uusia vinkkejä sivustolle käyttäjien iloksi.